Fram mot valet: Torbjørn Røe Isaksen frå Høyre

Valg

I dag presenterer eg Torbjørn Røe Isaksen frå Høyre sine svar på spørsmåla mine om kultur- og litteraturpolitikk:

Kva er det viktigaste for Høyre, innanfor kulturpolitikken?

Kvalitet og maktspredning. Kulturlivet må selvfølgelig ha offentlig støtte, og vi er villige til å betale for et levende kulturliv, men samtidig må et liberalt samfunn hele tiden problematisere politiske bindinger, geografisk konsentrasjon og støtte fra en stor finansieringskilde alene.

Kva tenker Høyre om boklov?

Høyre er mot bokloven og ønsker i stedet å beholde bransjeavtalen, blant annet fordi denne er noe mer fleksibel enn en lov. Jeg synes det er et godt argument at vi ikke bør “fryse” bokbransjen midt i en omstillingstid. Da er det bedre å fortsette med dagens system.

Viss du skal velje ei bok du skal anbefale vidare, kva for ei bok vil det vere?

Å, det er så mange muligheter! Jeg er veldig svak for Koloss av Finn Alnæs. Av politiske bøker er biografi-bindene fra Haakon Lie og Einar Gerhardsen uhyre spennende. Kan jeg også få slå et slag for min egen lille bok som kom ut for et par uker siden? Den onde sirkelen — om å falle utenfor i verdens rikeste land.

One comment

Legg igjen ein kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s