Fredagsflisespikkeriet – semikolon

Denne veka er det bruk av semikolon som er tema for flisespikkeriet. Nok ein gong snakker vi om teikn som eg registrerer at blir brukt feil, i stor utstrekning både i bloggar, aviser og andre tekstar. Mange erstatter, meir eller mindre konsekvent, komma, punktum eller vanleg kolon med semikolon.

Riktig bruk av semikolon:

Reglane for riktig bruk av semikolon er godt formulerte, med gode eksempler hos korrekturavdelingen.no:

Semikolon mellom to hovedsetninger, der den andre utfyller eller på annen måte henger sammen med den første

  • I går kjøpte han seg ny Ferrari; i dag døde han i en bilulykke.

Semikolon mellom leddene i en oppramsing

  • Følgende spillere stilte: Espen Bjorme, Miklagard Golfklubb; Mark Lykle, Losby Golfklubb; Perry Martinsson, Tyresö Golfklubb.

Her finn du og ei liste over klassiske feil, i bruken av semikolon.

I det første eksempelet, kan semikolon erstattast av punktum. I det andre eksempelet kan semikolon erstattast av komma. Det fine med semikolon, er altså at du kan la vere å bruke det, dersom du er usikker på reglane.

4 comments

    • Det er sant. Og det er ganske spennande å følgje med på språkutviklinga. Det er jo ofte slik at det som i utgangspunktet blir sett på som feil, etterkvart gir grunnlag for endringar i skrivereglane.

  1. Takk for eksemplene! Jeg ser med gru at jeg har begått noen “semi-synder” i det siste; er det bare meg som synes dette tegnet er for vakkert til ikke å bli brukt? 🙂

Legg igjen ein kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s